ESARdogs

ESARdogs Belgium is ontstaan uit een groep mensen die gepassioneerd bezig is met reddingswerk, in combinatie met honden. Zo is er niet alleen aandacht voor het opleiden van reddingshonden, maar ook voor alles wat erbij komt kijken: logistiek, communicatie en administratie.

ESAR (European Search and Rescue) werd in het leven geroepen om de samenwerking tussen de verschillende internationale teams te verbeteren. Door deze samenwerking kunnen er op zeer korte termijn heel wat honden worden ingezet, wat recent al vaak werd bewezen.

Momenteel maken ook teams uit België en Nederland deel uit van het ESAR-systeem. Zij trainen op regelmatige basis samen om zo de onderlinge communicatie en samenwerking te blijven verbeteren.

Wanneer er een ramp gebeurt of de verdwijning van een persoon wordt aangegeven, wordt het systeem in werking gebracht. Via dat systeem kunnen ze heel snel bekijken hoeveel personen er op dat moment beschikbaar zijn om ingezet te worden en op basis daarvan wordt dan beslist wie, waar en wanneer ingezet zal worden om te komen speuren.

Jaarlijks organiseren ze een driedaagse oefening, waarbij ze bekijken welke punten nog verbeterd kunnen worden. ESARdogs Belgium is dan ook trots om van dit operationele team deel uit te maken.