de 3master

De 3master is een school voor buitengewoon onderwijs met (semi-)internaat van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Hun voornaamste doelstelling is er mee voor te zorgen dat een leerling later een optimale plaats vindt in de maatschappij. Daartoe laten we de ontwikkelingskansen van de leerling maximaal tot ontplooiing komen met respect voor de leerling en zijn/haar omgeving.
 
GO! de 3master is er voor leerlingen van 2,5 tot 21 jaar die het gewoon basis- of secundair onderwijs niet kunnen volgen door een leer- of ontwikkelingsprobleem of een beperking (type basisaanbod, 2, 3, 4, 7 – stos, 9). Alle leerlingen vinden hier een plek aan boord. Met een groot inlevingsvermogen en de wil om te zoeken naar oplossingen voor iedere leerling, bieden zij hen vaarroutes aan die passen bij hun individuele mogelijkheden en behoeftes. Ze bieden met andere woorden onderwijs op maat door rekening te houden met de specifieke noden van ieder individu.