CIG De Merode

CIG De Merode is een centrum voor integrale gezinszorg. Zij werken met grote of kleine gezinnen, (al dan niet alleenstaande) ouders en hun kinderen, of aanstaande ouders die problemen ervaren omdat de samenhang in het gezin, de zorg voor de kinderen of het deelnemen aan de samenleving moeilijk is of wordt.
Het kan gaan over opvoedingsproblemen, relatieproblemen, problemen met de familie, problemen met de samenleving of over een combinatie van deze problemen.

Ze treden bij voorkeur zo vroeg mogelijk op in het leven van het kind. Jong (tiener)ouderschap behoort tot hun specifieke deskundigheid.

Door hun begeleiding streven ze er samen met het gezin naar dat alle betrokken personen de gezinssituatie weer als leefbaar kunnen beschouwen voor alle gezinsleden. Ze zorgen ervoor dat het samenleven in het gezin zo verandert, dat het gezin weer zelfstandig zijn problemen kan oplossen of kan instemmen met een andere begeleidingsvorm die meer aangepast is aan hun hulpvraag. Belangrijk hierbij is dat er voldoende groeikansen zijn voor alle gezinsleden.

De begeleiding kan zowel door verblijf in het centrum als aan huis gebeuren. De zorg voor de komende generatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt.