Armen TeKort vzw

ArmenTeKort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden. 

Hoe doen ze dit? Door de kennis en kunde van de professionele hulpverlening via een innovatieve opleiding te verbinden en te delen met ‘kansrijke vrijwilligers’ – mensen met een groot engagement en een klare kijk op hun veerkracht. Eens de vrijwilligers ver genoeg gevorderd zijn in het opleidingstraject worden ze gekoppeld aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig buddytraject. Deze gearrangeerde vriendschap verloopt in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.