Actie MIN (Mensen in Nood Mol)

Actie Mensen In Nood Mol vzw is een organisatie die mensen in armoede nabij is. Ze proberen mee te zoeken naar oplossingen of verwijzen naar de instanties die verder kunnen helpen. Zij zijn actief in de regio Mol, Balen, Dessel en werken samen met Schakel Retie, actief in Retie.

Ze zetten zich belangeloos in voor mensen die het moeilijk hebben, door naar hen te luisteren, begrip te tonen, directe noden te lenigen en vervolgens met hen mee op pad te gaan, zoekend naar een oplossing voor hun problemen.